Monthly Archives: September 2012

Linux/FLOSS edukacija za srednjoškolce

U saradnji sa Udruženjem za kreativno učenje “PLUS” i Elektrotehničkim fakultetom Sarajevo, 13. i 14. septembra organizirana je radionica na temu Linux/FLOSS za učenike srednjih škola.

Učenici vrijedno rade!
Više informacija…
Galerija slika…