O Linuxu

Linux je besplatna, slobodna i legalna alternativa komercijalnim računarskim programima. Linux operativni sistem se koristi na serverima, desktop računarima, mobilnim uređajima (tabletima i telefonima)…

Slobodan softver predstavlja skup računarskih programa čija licenca dozvoljava korištenje, modificiranje i umnožavanje bez ikakvih naknada. Slobodan softver razvija međunarodna zajednica plaćenih eksperata i volontera.