O udruženju

Udruženje Linux korisnika u Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija sa ciljem promoviranja open source i free software proizvoda u BiH. Osnovano je 1998. godine, a pravno registrovano u Ministarstvu pravde FBiH u Sarajevu, 30.07.2001. godine.

Udruženje je 10.04.2008. godine registrovano na čitavom teritoriju BiH pod nazivom “Udruženje Linux korisnika u Bosni i Hercegovini”, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta – zgrada Elektrotehičkog fakulteta.